14 May, 2014

Böyle iş kazası olamaz #somafaciasiDün Manisa Soma'da kömür madeninde bir patlama oldu ve şu anda açıklana rakamla 205 kişi öldü, çıkan cesetlerin başında bekleyip yakınlarını teşhis etmeye çalışan, bir umutla hastanelerde akrabalarını arayan insanlar adına başımızda açıklama yap(amay)an siyasilerin hala bu ülkeyi yönetmesinden çok utanıyorum... Bu kadar büyük felaketler neden hep bizim ülkemizde oluyor, neden hiç önlem alınamıyor, neden insan hayatı bu kadar ucuz?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...